خانه حمایت 

مجموعه میو پیشی با هدف حمایت از حیوانات و ارائه اطلاعات جهت آگاهی بخشی به صاحبان حیوانات و افزایش رفاه و آسایش آنها تاسیس شده است.
میو پیشی کل سود حاصل از خدمات این مجموعه را صرف درمان، حمایت و نگهداری از حیوانات بی پناه، مصدوم، بیمار و معلول می کند.
در راستای همین اهداف، اقدام به راه اندازی خانه حمایت از حیوانات نموده است.
میو پیشی، کسانی را که عضو سایت هستند از اعضای خانه حمایت می داند.
این خانه حمایت در شکل های مختلف علاوه بر حمایت تمام جانبه از حیوانات، به یاری حامیان و دوستداران حیوانات بی پناه آمده است.
مجموعه میو پیشی به هیچ گروه و ارگانی وابسته نیست.
میو پیشی بر روی هدف خود که حمایت از حیوانات، رفع مشکلات و نیازهای این موجودات بی دفاع و بی پناه می باشد تمرکز کرده است.