میو پیشی، با هدف ایجاد بزرگترین، کامل ترین و بروزترین مجموعه تبادل نظر و ارائه اطلاعات در مورد حیوانات راه اندازی و صاحب برند است.

میو پیشی، برای نگهداری، آسایش و سلامت حیوانات خانگی ارائه اطلاعات می نماید و در نظر دارد با ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از نیازهای حیوانات در زمینه های مختلف، اطلاع رسانی درست و دقیقی به صاحبان حیوانات انجام دهد.