کلینیکدسته بندی: سوالاتحساسیت گربه
فرانک حسینی مقدم 3 هفته قبل

با سلام چرا گربه مادر موقع دست زدن به بچه هایش حساسیت نشان می دهد و ناراحت می شود؟

mioopishi mioopishi عضو سایت پاسخ داده شده 2 هفته قبل

سلام
چون اعتمادی ندارد و در مقابل رفتاری که احساس خطر برای بچه های خود دارد عکس العمل نشان می دهد و معمولا برای افرادی این عکس العمل را انجام می دهد که شناختی از آنها ندارد و برای گربه مادر غریبه هست.